162. Täyden korvauksen periaate maankäytön rajoitusten korvaamisessa. Osa II

UNGERN, HENRIK, 1999. TÄYDEN KORVAUKSEN PERIAATE maankäytön rajoitusten korvaamisessa. OSA II. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 162.104 s. ISBN 951-8950-99-7, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä:Tutkimuksessa tarkastellaan oikeutta maankäyttöön, maanomistusoikeuden kehitystä sekä omaisuudensuojaa täydentäviä korvausperiaatteita (täysi korvaus jne.). Tutkimuksen lähtökohtana on jo varhaisina aikoina vallinnut luonnonoikeuden mukainen "luonnollinen" maankäyttö. Tutkimuksella pyritään luomaan yleiskuva omistamiseen ja maankäyttöön liittyviin oppeihin sekä niihin merkittävimmin vaikuttaneista ajatuksista. Samalla selostetaan maankäytön ja korvauskysymysten oikeudellisen sääntelyn kehittymistä. Tutkimus on toinen osa tutkimushankkeesta "Täyden korvauksen periaate maankäytön rajoitusten korvaamisessa". Ensimmäisessä osassa käsiteltiin maankäytön rajoituksiin, pakkolunastukseen ja korvauksiin liittyviä käsitteitä.

Avainsanat: Täyden korvauksen periaate, maankäyttö ja käytönrajoitus, pakkolunastus ja omaisuuden sosiaalinen sidonnaisuus

UNGERN, HENRIK, 1999. PRINCIPAL OF FULL COMPENSATION IN LAND USE RESTRICTIONS. PART II. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 162 (Helsinki 1999). 104 p. (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland). ISBN 951-8950-99-7, ISSN 1456-3215.

ABSTRACT: The subject of the study is to examine the right of land use, development of the right to private property and the compensation principals (full compensation etc.) which complete the property right. The starting point for land use is "natural" use in accordance with natural law. The purpose of the study is to get a general idea of the doctrine of ownership and of the conceptions that have remarkable influenced this doctrine. Besides this subject development of enactment of laws covering land use and compensation is handled. This issue is the second part of the larger study "Principal of Full Compensation in Land Use Restrictions". The first part dealt with the issues of land use restrictions, expropriation and compensation.

Key words: principal of full compensation, land use and restrictions, expropriation and social obligation of ownership.

 

Lataa tiedosto tästä