202. Suuntaviivoja kansallisen nurmiohjelman valmisteluun

Arovuori, K., Lahti, R., Lehtosalo, H., Piipponen, J., Rinta-Kiikka, S. ja Yrjölä, T.. 2020. Suuntaviivoja kansallisen nurmiohjelman valmisteluun. PTT työpapereita 202.

Tiivistelmä Tämä selvitys toimii taustana kansallisen nurmiohjelman kehittämiselle. Selvityksessä tunnistetaan suomalaisen nurmentuotannon kannalta oleelliset kehityskohteet ja -tarpeet, tehdään esitys toimenpiteistä niiden saavuttamiseksi, sekä arvioidaan eri toimenpiteiden kiireellisyyttä ja tärkeyttä. Tutkimusraportti koostuu kirjallisuuskatsauksesta, työpajojen tuloksista, viljelijäkyselyn tuloksista sekä toimenpidesuosituksista. Lopputuloksiin on tiivistetty konkreettiset toimenpide-ehdotukset, jotka toimivat pohjana nurmituotannon kestävällä kehitykselle. Kansallisen nurmentuotannon kehittämisen tavoitteena on kilpailukykyinen nurmentuotanto sekä nurmiviljelyn monien hyötyjen lisääminen ja tunnistaminen. Nurmen hyötyihin kuuluvat mm. hiilensidonta, maan viljelykunnon parantaminen ja biodiversiteetin lisääminen.

Asiasanat: nurmiviljely, nurmen hyödyt,

Arovuori, K., Lahti, R., Lehtosalo, H., Piipponen, J., Rinta-Kiikka, S. ja Yrjölä, T.. 2020. Guidelines for the preparation of a national grassland program. PTT Working Papers 202.

Abstract: This study provides guidelines for a national grassland production program. The study identifies the development areas and needs relevant to Finnish grassland production. It makes a proposal how to achieve them and assesses the urgency and importance for different actions. The report consists of a literature review, workshop results, survey results and recommendations for action. The conclusions of the report outline the concrete proposals for actions that will serve as a basis for the sustainable development of grass production. The goal of national grassland production development is to improve the competitiveness of grassland production and to identify and raise awareness of the many other benefits and functions of grassland cultivation, such as carbon sequestration, soil improvement and biodiversity.

Keywords: grassland production, benefits of grass farming