151. Sustainable agriculture and forestry in the Mediterranean Partner Countries and Turkey: factors, indicators and challenges

Kniivilä, M., Mili, S., Ait El Mekki, A., Arovuori K., Ben Saïd, M., Çağatay, S., Horne, P., Kıymaz, T., Laajimi, A., Martinez-Vega, J., Pyykkönen, P., Soliman, I., Thabet, B., 2013. Sustainable agriculture and forestry in the Mediterranean Partner Countries and Turkey: factors, indicators and challenges. PTT Working Papers 151. 104 p. ISBN 978-952-224-129-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf)

Abstract. The aim of this study is to define the main factors of sustainable agriculture and forestry in Egypt, Morocco, Tunisia and Turkey. The study is based on the review of existing literature and country level analyses. In the study indicators which can be used to measure sustainability are defined and examined and data on these is collected. Major challenges of the sector in the study countries are tentatively examined. According to the study relatively much data is available, but not enough to guarantee balanced sustainability assessments. More data is needed especially on resource quality and land degradation, agricultural productivity and to some extent also on rural poverty. To biodiversity and cultural values should be given stronger emphasis than is currently done. For better understanding of the development, data gathering systems in the countries should be widened so that data is collected periodically and also from the regions and that in data collecting all aspects of sustainability are taken into account.

Keywords: sustainability, agriculture, forestry, indicators, Mediterranean Partner Countries 
 
Kniivilä, M., Mili, S., Ait El Mekki, A., Arovuori K., Ben Saïd, M., Çağatay, S., Horne, P., Kıymaz, T., Laajimi, A., Martinez-Vega, J., Pyykkönen, P., Soliman, I., Thabet, B., 2013. Kestävä maa- ja metsätalous EU:n Välimeren kumppanuusmaissa ja Turkissa: kestävyyteen vaikuttavat tekijät, indikaattorit ja haasteet. PTT työpapereita 151. 104 s. ISBN 978-952-224-129-0 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf)

Tiivistelmä. Tämän tutkimuksen tavoitteena on määrittää keskeisimmät tekijät, jotka vaikuttavat maa- ja metsätalouden kestävyyteen Egyptissä, Marokossa, Tunisiassa ja Turkissa. Tutkimus perustuu aiempaan kirjallisuuteen ja maakohtaisiin analyyseihin. Tutkimuksessa määritellään kestävyyttä kuvaavat indikaattorit, kerätään maakohtaista indikaattoritietoa sekä arvioidaan alustavasti maa- ja metsätalouden kannalta keskeisimpiä haasteita tutkimusmaissa. Tehdyn arvion mukaan indikaattoritietoa on tutkimusmaissa suhteellisen paljon saatavilla, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Lisää tietoa tarvitaan erityisesti resurssien laadusta ja maan ja maaperän kunnon heikentymisestä, maatalouden tuottavuudesta ja maaseudun köyhyydestä. Luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriarvoja olisi korostettava nykyistä enemmän. Tiedonkeruujärjestelmiä olisi tutkimusmaissa kehitettävä niin, että niillä voidaan kerätä aikasarja- ja aluedataa ja tietoa kestävyyden kaikilta osa-alueilta.

Avainsanat: kestävyys, maatalous, metsätalous, indikaattorit, Välimeren kumppanuusmaat