94. Suora tulotuki maataloudessa

Tapani Sirviö. 1991. SUORA TULOTUKI MAATALOUDESSA. Raportteja ja artikkeleita 94. ISBN 951-8950-03-2, ISSN 0357-7384. Julkisessa keskustelussa suora tulotuki on ksäitteenä jäänyt varsin täsmentymättömäksi. Tätä tukimuotoa pidetään myös liian usein ratkaisukeinona ongelmiin, joita sen avulla ei voida ratkaista yksinkertaisesti valtion budjettivarojen rajallisuuden vuoksi. Tässä tutkimuksessa selvitetään suora tulotuki teoreettisena käsitteenä, missä laajuudessa suoraa tulotukea on käytetty OECD-maissa sekä millaisia käsityksiä eri maiden maatalousekonomisteilla on 1970-luvlta lähtien ollut suorasta tulotuesta. Tutkimuksessa on tehty myös laskelmia suoran tulotuen soveltamisvaihtoehdoista Suomen maataloudessa sekä koko maatalouden että tilatasolla.