245. Suomen pitkän aikavälin energia- ja ilmastopolitiikka ja teollisuuden kilpailukyky

Kerkelä, L., Lahtinen, M., Esala, L., Kosunen, A. ja Noro, K. 2014. SUOMEN PITKÄN AIKAVÄLIN ENERGIA- JA ILMASTOPOLITIIKKA JA TEOLLISUUDEN KILPAILUKYKY. PTT raportteja 245. 50 s. ISBN 978-952-224-146-7 (painettu), ISBN 978-952-224-147-4 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF).

Tiivistelmä: Energia on teollisuuden kilpailukyvyn kannalta keskeisessä roolissa ja hinnassa tapahtuvat muutokset heijastavat markkinoiden ja politiikkatoimien vaikutuksia. Toimialatarkastelussa hinnan sijaan on mielekästä tarkastella kustannusosuuksia, jotka muodostuvat hinnan ja määrän tulona. Näiden kustannusosuuksien kehitys kertoo energian kustannuskilpailukyvyn kehittymisestä toimialoittain ja alueittain. Viime vuosina Suomen teollisuuden kilpailukyky yksikköenergiakustannuksilla mitattuna suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin on selvästi heikentynyt. Pitkällä tähtäimellä talouden tavoite ei kuitenkaan ole kustannusten minimoinen vaan kestävä rakennemuutos, joka pyrkii varallisuuden kasvattamiseen kokonaisarvonlisän kautta.

Avainsanat: Kilpailukyky, energia- ja ilmastopolitiikka, yksikköenergiakustannus

Kerkelä, L., Lahtinen, M., Esala, L., Kosunen, A. and Noro, K. 2014. LONG TERM ENERGY AND CLIMATE POLICY AND COMPETITIVENESS OF INDUSTRY IN FINLAND. PTT Reports 245. 50 p. ISBN 978-952-224-146-7 (painettu), ISBN 978-952-224-147-4 (PDF), ISSN 1456-3215 (painettu), ISSN 1796-4776 (PDF).

Abstract: Energy forms an important role in determining the competi-tiveness of industry. Changes in the price of energy reflect impacts from markets and policy actions. In the industry level approach, cost shares as an income of volume and price rather than a pure price information, make an rewarding approach to analyse competitiveness. The changes in cost shares enlighten the evolvement in competitiveness by industry and region. During the last years, competitiveness of Finnish industry measured by real unit energy costs has deteriorated clearly compared to rival countries. In the long term, the goal of the economy can still not be the minimization of costs but a structural change that aims in increasing the wealth of nation by total value added.

Key words: Competitiveness, energy- and climate policy, real unit energy cost