51. Suomen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaan-kauppa vuosina 1945-1984

Markku Kotilainen. 1985. SUOMEN MAATALOUSTUOTTEIDEN JA ELINTARVIKKEIDEN ULKOMAANKAUPPA VUOSINA 1945-1984. Raportteja ja artikkeleita .51 ISBN 951-9083-55-3, ISSN 0357-7384. Tutkimus muodostaa osan maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppaa käsittelevästä laajemmasta tutkimusprojektista. Tutkimusprojektin tarkoituksena on tuottaa perustietoa maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maailmankaupasta, sen institutionaalisista ja sopimuspohjaisista puitteista sekä niissä tapahtuneista ja tapahtumassa olevista muutoksista. Tutkimusprojektissa selvitetään myös SUomen maaataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppaa ja siihen liittyviä maatalous- ja kauppapoliittisia kysymyksenasetteluja.