102. Suomen maatalous- ja maaseutupolitiikan keinot EY:n jäsenenä

Tuomas Kuhmonen. 1992. SUOMEN MAATALOUS- JA MAASEUTUPOLITIIKAN KEINOT EY:N JÄSENENÄ. Raportteja ja artikkeleita . ISBN 951-8950-11-3, ISSN 0357-7384. Tässä selvityksessä pyritään hahmottamaan nimenomaan yksittäisen jäsenmaan näkökulmaa EY:n jäsenenä. Erityistä huomiota on kiinnitetty Suomen todennäköisesti suurimpiin sopeutumisongelmiin sekä mahdollisuuksiin niiden ratkaisemisessa uudessa tilanteessa tarjolla olevin keinoin.