131. Suomen luonnonsuojelujärjestelmän kehittäminen

Tolvanen, Jukka-Pekka. 1995. Suomen luonnonsuojelujärjestelmän kehittäminen. Raportteja ja artikkeleita N:o 131. ISBN 951-8950-45-8, ISSN 0357-7384. Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen luonnonsuojelujärjestelmän kehittämistä. Tavoitteena on selvittää yleisellä tasolla kehittämisessä huomioon otettavia periaatteita ja lainsäädännölle asetettavia vaatimuksia.