117. Suomen EY-jäsenyys, maatilojen sopeutuminen ja verotus

Tuomas Kuhmonen. 1993. SUOMEN EY-JÄSENYYS, MAATILOJEN SOPEUTUMINEN JA VEROTUS. Raportteja ja artikkeleita N:o 117. ISBN 951-8950-31-8, ISSN 0357-7384. Tämän tutkimuksen tarvoitteena on ollut kuvata yksityiskohtaisesti Saksan verojärjestelmä maatalouden osalta, arvioida karkeasti maatalouden verorasitusta Saksassa ja Suomessa sekä selvittää, mitä mahdollisuuksia välitön verotus antaisi Suomen maatilojen sopeutumis- ja tulo-ongelmien ratkaisemsiseksi EY-jäsenyyden mahdollisesti toteutuessa. Tämä mahdollisuus perustuu siihen, että maatilojen välitöntä verotusta ja sosiaaliturvaa ei ole harmonisoitu, jolloin päätösvalta säilyy jäsenmailla.