133. Suomen elintarviketeollisuuden kilpailuedut; Case-tapauksia eri aloilta II

Volk, Raija (toim.) 1995. Suomen elintarviketeollisuuden kilpailuedut; case-tapauksia eri aloilta II. Raportteja ja artikkeleita n:o 133. ISBN 951-8950-47-4, ISSN 0357-7384. Raporteissa käsitellään suomalaisen elintarvikealan kilpailuetuja neljän case-tapauksen avulla. Analyysikehikkona käytetään Michael E. Porterin timanttimallia. Artikkelit: Suvi Ihalainen: "Huhtamäki – suomalaisesta elintarvikeyrityksestä kansainväliseksi menestyjäksi", Hennamari Mikkola: "Pakkaaminen – osa elintarvikeklusterin erikoisosaamista", Maarit Lamminmäki: "Suomen juustoteollisuuden kilpailuedut" ja Pasi Kohmo ja Kalle Laaksonen: "Lähialuemarkkinat Suomen elintarviketeollisuuden mahdollisuutena"