86. Suomalaisten yritysten poistojen arviointia

Pasi Sorjonen. 1990. SUOMALAISTEN YRITYSTEN POISTOJEN ARVIOINTIA. Raportteja ja artikkeleita 86. ISBN 951-8950-94-4, ISSN 0357-7384. Raportin päätavoitteena on selvittää suomalaisten yritysten poistojen käyttöä. Yrityskohtaisten poistoprosenttien suuruudesta Suomessa ei ole aikaisempaa systemaattista empiiristä tietoa. Raportin ensimmäisessä osassa annetaan lyhyt katsaus poistojen teoriasta. Raportin toisessa osassa taas on empiirinen kuvaus suomalaisten rytiysten veropoistojen käytöstä vuosina 1975-1982.