46. Suomalaisten yksityismetsänomistajien raakapuun tarjonta – Selvitys tehdyistä tutkimuksista ja tietolähteistä

Kauko Koljonen. 1985. SUOMALAISTEN YKSITYISMETSÄNOMISTAJIEN RAAKAPUUN TARJONTA – SELVITYS TEHDYISTÄ TUTKIMUKSISTA JA TIETOLÄHTEISTÄ. Raportteja ja artikkeleita 46. ISBN 951-9083-49-9, ISSN 0357-7384. Tässä selvityksessä on perehdytty metsäteollisuutta ja yksityismetsiä koskeviin tilastoihin ja puumarkkinamalleihin. Tarkoituksena on ollut arvioida kriittisesti esitettyjä syy-seuraussuhteita ja näin kartoittaa puuntarjontaan liittyvää tutkimustietoa ja sen puutteita mm. mahdollisia jatkotutkimuksia silmälläpitäen.