155. Sukupolvenvaihdosten vaihtoehdot maataloudessa

PYYKKÖNEN, Perttu. 1998. SUKUPOLVENVAIHDOSTEN VAIHTOEHDOT MAATALOUDESSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 155. ISBN 951-8950-75-X, ISSN 0357-7384.

Tiivistelmä: Tutkimuksen alussa tarkastellaan Suomen ja eräiden muiden EU-maiden sukupolvenvaihdoskäytäntöä. Yhteinen piirre EU-maissa on, että tilanpidon jatkajaa on pyritty tukemaan lähes kaikkialla rahoitustuella ja verohelpotuksilla. Päähuomio tutkimuksessa on eri tavalla toteutettujen sukupolvenvaihdosten vertailussa. Tilamallilaskelmien avulla tarkastellaan tilanpidon jatkajan maksuvalmiuden kehitystä perinteisellä tavalla (kauppa yhdellä kertaa yhdelle jatkajalle), lahjoittamalla (täyslahja/osittaislahja) sekä vuokraamalla tehdyissä sukupolvenvaihdoksissa. Eri vaihtoehtojen soveltuvuutta arvioidaan paitsi jatkajan myös luopujien, kanssaperillisten ja rahoittajien kannalta. Erilliskysymyksenä tarkastellaan lisäksi perintö- ja lahjaverotussäännöksiin liittyviä kysymyksiä. Sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi tutkimuksessa ehdotetaan mm. perintö- ja lahjaverohuojennuksen muuttamista, erillistä sukupolvenvaihdosvarausta tai -vähennystä, perintökaaren lakiosasäännösten muuttamista, rakennetukisäännösten päätoimisuusvaatimuksesta luopumista ja enimmäisvuokra-aikojen pidentämistä.

Pyykkönen, Perttu. 1998. ALTERNATIVES FOR GENERATION TRANSFERS IN FINNISH AGRICULTURE. Reports and Discussion Papers No. 155, 60 p.

Abstract: The study analyses firstly the generation transfer practices and legislation in Finland and also briefly in some other EU-countries. It appears that almost everywhere various kinds of financial subsidies and tax reliefs are available to the successor. The main issue in the study is to compare different types of transfers. Farm models are used to evaluate the liquidity implications for the successor in purchase, gift and rent alternatives. The suitability of the alternatives are analysed not only from the successor’s point of view but also from that of the retiring generation, other heirs and bankers. Some issues relating to inheritance and gift taxation are analysed more thoroughly. In order to make generation transfers easier for the successors, some suggestions are made to reform the legislation: eg. inheritance and gift taxation relief could be extended slightly, the successor could have a specific reduction in income taxation, the heirs’ option to have their share of the donated farm could be relaxed to a certain degree, financial subsidies should also be allowed for part time farmers, and the maximum land lease period should be longer than is currently the case.

Key words: Generation transfer, investment, structural change,