70. Specific Characteristics of Agricultural Trade with Respect to Trade Policy

Kalle Laaksonen. 1988. SPECIFIC CHARACTERISTICS OF AGRICULTURAL TRADE WITH RESPECT TO TRADE POLICY. Raportteja ja artikkeleita 70. ISBN 951-9083-78-2, ISSN 0357-7384. Tämä raportti on englanninkielinen käännös teoksesta: Kalle Laaksonen "Maatalouskaupan erityispiirteet kauppapolitiikan kannalta" Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 9.