38. Self-Selected Self-Employed: The Role of Education in Success

AKI KANGASHARJU AND SARI PEKKALA. 2000. SELF-SELECTED SELFEMPLOYED: THE ROLE OF EDUCATION IN SUCCESS. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 38. 18 p. ISBN 952-5299-27-9, ISSN 1455 4623.

ABSTRACT: This paper analyses the effect of owner-manager’s education on the success of small firms during economic downturn and upturn. The selective nature of being self-employed is also modelled, as the most educated are least likely to be selfemployed in the first place. General labour market conditions affect the relative closure rates of firms run by highly and less educated owner-managers. Exit probability is lower for the highly educated during recession, but higher in a boom. There are at least two possible reasons for this. First, self-employment is an inferior choice to wage work, particularly for the highly educated, due to lower earnings prospects. Second, the highly educated faced a higher outside demand for their labour than did the less educated during the economic upturn. Regardless of the aggregate economy, firms run by highly educated owner-managers had higher growth probabilities than those run by less educated ones.

Keywords: Education, self-employment, firm growth, exit, selectivity

AKI KANGASHARJU JA SARI PEKKALA. 2000. PIENYRITTÄJÄN KOULUTUKSEN VAIKUTUS YRITYKSEN MENESTYMISEEN. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 38. 18 s. ISBN 952-5299-27-9, ISSN 1455-4623.

TIIVISTELMÄ: Tässä työssä analysoidaan pienyrittäjän koulutuksen vaikutusta yrityksen menestymiseen 1990-luvun alun lasku- ja nousukaudella. Analyysissa otetaan yrittäjien valikoituminen huomioon, sillä korkeasti koulutetut eivät ryhdy yrittäjiksi yhtä usein kuin vähemmän koulutetut. Tulokset osoittavat, että yrittäjän koulutuksen vaikutus yrityksen säilymiseen markkinoilla riippuu työmarkkinatilanteesta. Laskusuhdanteessa korkeasti koulutetut poistuvat markkinoilta muita harvemmin, kun taas nousukaudella korkeasti koulutetut poistuvat markkinoilta muita useammin. Tälle on löydettävissä ainakin kaksi selitystä. Ensinnäkin palkkatyö on pienyrittäjyyttä suositumpi vaihtoehto etenkin korkeasti koulutetuilla parempien ansaitsemismahdollisuuksien vuoksi. Toiseksi laskusuhdanteen kääntyessä noususuhdanteeksi korkeasti koulutettujen palkkatyömahdollisuudet paranevat aiemmin ja nopeammin kuin vähemmän koulutettujen. Lisäksi havaitaan, että korkeasti koulutettujen yrittäjien yritykset kasvavat useammin kuin vähemmän koulutettujen yritykset.

Avainsanat: Koulutus, pienyrittäjyys, yrityksen kasvu, markkinoilta poistuminen, valikoituvuus