140. Säätelystä kilpailuun – Elintarvikeklusterin kilpailukyky

Volk, Raija – Laaksonen, Kalle – Mikkola, Hennamari. 1996. Säätelystä kilpailuun – Elintarvikeklusterin kilpailukyky. Raportteja ja artikkeleita n:o 140. ISBN 951-8950-55-5, ISSN 0357-7384.

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen elintarvikeklusterin kilpailuetuja Michael E. Porterin kilpailukykymallin avulla.