56. Regional Differences in Land Prices in Finland

Perttu PYYKKÖNEN. 2002. REGIONAL DIFFERENCES IN LAND PRICES IN FINLAND. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 56. 21 p. ISBN 9525299-54-6, ISSN 1455-4623.

Abstract. The purpose of this study is to describe regional differences in land prices and in land price changes in Finland. Prices were highest in the best agricultural areas in southern and southwestern parts of Finland. Land quality and agricultural viability probably explain most of the price differences. Sales prices decreased tremendously at the beginning of the 1990s and then increased greatly at the end of the 1990s. However, the changes have differed considerably among regions. The greatest changes took place in high price areas, whereas in low price areas the changes were much more modest. Lease price differences between regions were very similar to those for sales prices. However, in contrast to sales prices, lease prices have been very stable over time and their changes have not differed between regions. Variability in structural changes may be one reason for the differences between regions in sales price changes. The demand for additional land has been highest in Southern and Western Finland due to the greater investment activity. There are also differences in production structure between volatile and non-volatile areas. A further reason for rising land prices can be found in the capitalization process. The literature provides some evidence that area-based support capitalizes into land prices more easily than market-based returns. However, based on graphical analysis and the regional differences, the impacts of the capitalization process do not seem to be dominant under Finnish conditions. There are probably several reasons for the regional differences in land prices and land price changes. However, in order to better evaluate factors such as policy effects, further research is needed in this area. Thus, this preliminary study will continue by modelling the policy effects econometrically.

Keywords: land price, structural change, regional differences. 
 
Perttu PYYKKÖNEN. 2002. PELLON HINNAN ALUEELLISET EROT. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita n:o 56. 21 s. ISBN 952-5299-54-6, ISSN 1455 4623.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa on tarkasteltu lisäpellon kauppa- ja vuokrahintoja ja niiden alueellisia eroja viimeisen kymmenen vuoden aikana. Selvityksen aluksi on tehty lyhyt katsaus Suomen peltomaamarkkinoihin. Sekä kauppahintojen että vuokrahintojen tasoissa on selvät erot maan eri osien välillä siten, että parhaimmilla viljelyalueilla hinnat ovat selvästi korkeammat. Hintakehityksessä on sen sijaan eroja sekä vuokra- ja kauppahintojen välillä että maan eri osien välillä. Viime vuosikymmenen alussa pellon kauppahinnat suorastaan romahtivat parhaimmilla viljelyalueilla Etelä- ja Länsi-Suomessa. Itä- ja Pohjois-Suomessa muutos oli selvästi pienempi. Keskeinen syy hintojen putoamiseen oli maatalouden epävarmat tulevaisuudennäkymät. EU-jäsenyyden jälkeen hinnat lähtivät taasen kohoamaan erityisesti niillä alueilla, joilla pudotus oli ollut suuri 1990-luvun alussa. Näyttää siis siltä, että korkean hintatason alueilla muutokset ovat suurempia. Vuokrahinnoissa ei ollut kuitenkaan vastaavia muutoksia, vaan vuokrahinnat ovat pysyneet suhteellisen vakaina kaikilla alueilla. Vuokraus on luonteeltaan erilaista kuin kauppa, ja ilmeisesti muutkin kuin rahalliset arvot näyttelevät merkittävää roolia hallinnan siirrossa. Hintakehityksen eroihin lienee monta syytä. Keskeisimpiä syitä lienevät rakennekehitys ja sen erot eri alueilla. Alueiden väliset erot hintamuutoksissa eivät sen sijaan tue käsitystä siitä, että EU-jäsenyyden myötä kasvaneet suorat tuet olivat pääomittuneet herkemmin maan hintoihin kuin aikaisempi hintatuki. Monitahoisuutensa vuoksi asia vaatii kuitenkin lisätutkimusta.

Asiasanat: lisäpelto, kauppahinta, vuokrahinta, rakennekehitys