89. Rahoitusmarkkinoiden rakennemuutos

Olavi Rantala. 1990. RAHOITUSMARKKINOIDEN RAKENNEMUUTOS. Raportteja ja artikkeleita 89. ISBN 951-8950-97-9, ISSN 0357-7384. Tässä tutkimuksessa kartoitetaan rahoitusmarkinoiden rakennemuutokseen keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ja rakenteellisten ja toiminnallisten muutosten tärkeimpiä ilmenemismuotoja. Raportti on osittain myös yhteenvetoa kirjoittajan PTT:ssa toteuttamasta tutkimusprojektista, jossa oli tavoitteena yhtäältä yleistajuinen rahoitusmarkkinoiden rakennemuutoksen kuvaus ja toisaalta taloustieteellisen perustutkimuksen luonteinen rahoitusmarkkinoiden hinnoittelujärjestelmien kehittäminen.