106. Rahavirtalaskelmien soveltuvuus viljelijöiden tulotason määrittämiseen

Matti Ylätalo. 1992. RAHAVIRTALASKELMIEN SOVELTUVUUS VILJELIJÖIDEN TULOTASON MÄÄRITTÄMISEEN. Raportteja ja artikkeleita 106. ISBN 951-8950-17-2, ISSN 0357-7384. Tässä tutkimuksessa on aluksi selvitetty viljelijöiden tulotason mittaamiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä ja tilastoja. Lisäksi on lyhyesti tarkastaltu maatilayrityksen rahoituksen teoriaa ja erityyppisten rahavirtalaskelmien soveltuvuutta osoittamaan maataloudesta tai maatilalta jäävää rahamäärää.