69. Raaka-aineiden saatavuus ja hintakehitys. – Taustaselvitys teollisuuspolitiikan hahmottelua varten

Kalle Laaksonen. 1988. RAAKA-AINEIDEN SAATAVUUS JA HINTAKEHITYS – TAUSTASELVITYS TEOLLISUUSPOLITIIKAN HAHMOTTELUA VARTEN. Raportteja ja artikkeleita 69. ISBN 951-9083-77-4, ISSN 0357-7384. Tässä raportissa tarkastellaan teollisuuden kannalta keskeisten raaka-aineiden riittävyyttä lähinnä seuraavan runsaan vuosikymmenen aikana. Selvitys on laadittu taustaraportiksi Teollisuusneuvottelukunnan hankkeelle, jossa arvioidaan ensi sijaisesti Suomen teollisuuden kehitysnäkymiä ja kehittämistarpeita vuoteen 2000. Oheisen raportin näkökulma on kuitenkin ensisijaisesti kansainvälinen. Siinä tarkastellaan niitä muutosilmiöitä, joita kansainvälisessä toimintaympäristössä on nähtävissä nimenomaan raaka-ainemarkkinoilla. Selvitys koskee ensisijaisesti teollisuuden raaka-aineita kuten metalleja ja mineraaleja sekä erilaisia kuituja.