132. Puun hintavaihtelut Suomessa 1985-91 ja 1991-93

Tilli, Tapio ja Uusivuori, Jussi. 1995. Puun hintavaihtelut Suomessa 1985-91 ja 1991-93. Raportteja ja artikkeleita n:o 133. ISBN 951-8950-46-6, ISSN 0357-7384. Tutkimuksessa selvitettiin puun hintojen ajallista ja alueellista vaihtelua ja näiden muutoksia.Vertailujaksoina olivat vuoden 1985-91, jolloin puumarkkinoilla sovellettiin keskitettyjä hinnansuositussopimuksia ja vuodet 1991-93, jolloin tällaisia sopimuksia ei sovellettu.