99. Puun hinnanmääritysjärjestelmä 1980-luvulla ja hintaseurannan kehittämistar­peet

Anna-Leena Simula. 1992. PUUN HINNANMÄÄRITYSJÄRJESTELMÄ 1980-LUVULLA JA HINTASEURANNAN KEHITTÄMISTARPEET. Raportteja ja artikkeleita 99. ISBN 951-8950-08-3, ISSN 0357-7384. Tässä selvityksessä on arvioitu, millaisen järjestelmän avulla raakapuun suositushinnan taso määritettiin 1980-luvulla ja millaisia vaikutuksia noudatetulla hinnanmääritysjärjestelmällä on ollut metsätalouteen ja metsäteollisuuteen. Hinnanmääritysjärjestelmän soveltamistavan ja -laajuuden sekä sen etujen ja haittojen arvioinnin ytheydessä on myös tarkasteltu järjestelmän kehittämismahdollisuuksia.