23. Political effectiveness of agricultural policies – An empirical analysis

Arovuori, Kyösti. 2015. POLITICAL EFFECTIVENESS OF AGRICULTURAL POLICIES – AN EMPIRICAL ANALYSIS. PTT Publications 23. 125 p. ISBN 978-952-224-174-0 (printed), ISBN 978-952-224-175-7 (pdf), ISSN 0357-5055 (printed), ISSN 1796-4768 (pdf).

Abstract: The objective of this study is to analyse the effectiveness of agricultural policies, given the general economic and structural conditions under which the policies operate. The effectiveness of policies is measured in terms of their impacts on the stated policy objectives. In this study, an empirical analysis of the effects of implemented policies and policy reforms on the stated policy objectives of the Common Agricultural Policy of the European Union is conducted. The analysis is carried out at the EU15 level and the time period analysed ranges from 1975 to 2007. The analysis suggests that structural economic development has to some extent outpaced the effects of agricultural policies. Other factors have developed at a significantly faster pace compared to agricultural policies. Overall agricultural policies were not able to respond to the changing economic structures prior to the reforms in the 1990s and 2000s. For the future policy analysis, precise target levels need to be set in order to assess whether the stated policy objectives have been actually achieved or not.

Keywords: Policy objectives, policy instruments, common agricultural policy  
 
Arovuori, Kyösti. 2015. EMPIIRINEN ANALYYSI MAATALOUSPOLITIIKAN VAIKUTTAVUUDESTA. PTT julkaisuja 23. 125 s. ISBN 978-952224-174-0 (painettu), ISBN 978-952-224-175-7 (pdf), ISSN 0357-5055 (painettu), ISSN 1796-4768 (pdf).

Tiivistelmä: Tutkimuksen tavoitteena on analysoida maatalouspolitiikan vaikuttavuutta erilaisten rakenteellisten ja taloudellisten olosuhteiden vallitessa. Vaikuttavuutta mitataan harjoitetun politiikan vaikutuksilla sille asetettuihin tavoitteisiin. Työssä tehdään ekonometrinen analyysi, jossa tarkastellaan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan ja siinä toteutettujen uudistusten vaikutusta politiikalle asetettujen tavoitteiden kehittymiseen. Analyysi toteutetaan EU15 tasolla ja tutkimus kattaa vuodet 1975–2007. Tulokset osoittavat, että talouden ja rakenteiden muutoksella on ollut maatalouspolitiikkaa voimakkaampi vaikutus politiikan tavoitteiden kehittymiseen. Tutkimuksen mukaan maatalouspolitiikka ei pystynyt vastaamaan talouden ja rakenteiden kehitykseen ennen vuosien 1992 ja 1999 uudistuksia. Koska politiikan tavoitteille ei ole asetettu tarkkoja tavoitetasoja, analyysin perusteella ei voida sanoa, ovatko politiikan tavoitteet toteutuneet.

Avainsanat: Politiikan tavoitteet, politiikan keinot, yhteinen maatalouspolitiikka.