14. Policy Choice under Imperfect Competition with an Application to the Finnish Sugar Market

Heikki Isosaari. 1993. POLICY CHOICE UNDER IMPERFECT COMPETITION WITH AN APPLICATION TO THE FINNISH SUGAR MARKET. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 14. Espoo 1993. ISBN 951-8950-29-6, ISSN 0357-5055. (In English) Tutkimuksessa esitetään suomalaisia sokerimarkkinoita kuvaava ekonometrinen markkinoiden tasapainomalli. Sokeripolitiikan vaihtoehtojen hyvinvointivaikutukset mitataan ja niiden taloudellista tehokkuutta arvioidaan. Julkaisu on tilattavissa PTT:sta, puh. (09) 348 8844, sähköpostitse ptt (at) ptt.fi

Heikki Isosaari. 1993. POLICY CHOICE UNDER IMPERFECT COMPETITION WITH AN APPLICATION TO THE FINNISH SUGAR MARKET. Pellervo Economic Research Institute No. 14. Helsinki 1993. ISBN 951-8950-29-6, ISSN 0357-5055. (In English) An econometric market equilibrium model for the Finnish sugar market is constructed. The welfare effects of sugar policy alternatives are evaluated in order to rank them in terms of efficiency. Publication can be ordered: tel. +358 9 34 88844, email: ptt (at) ptt.fi.