Policy Brief 3/2019: Maatalouden kasvava yrityskoko edellyttää uusia rahoituslähteitä

Pellervon taloustutkimus ja Luonnonvarakeskus Luke tutkivat maatalouden rahoituksen nykytilaa ja tulevaisuutta.

Tutkimus toteutettiin Maatilatalouden kehittämisrahasto Makeran rahoituksella. Tuloksista kerrotaan Pellervon taloustutkimuksen työpaperissa ”Maatalouden asema rahoitusmarkkinoilla.” Tämä policy brief kokoaa yhteen tutkimuksen keskeisiä tuloksia.

Tutkimuksessa rakennetaan kokonaiskuva suomalaisten maatalousyrittäjien rahoitusoloista, pankkirahoituksen saatavuudesta ja riittävyydestä Suomessa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös sitä, minkälaisilla toimenpiteillä maatalouden rahoituslähteiden pohjaa voidaan laajentaa.
 

Lataa koko policy brief luettavaksi linkistä alla!