Policy brief 2/2020: Viljeltyjen turvemaiden päästöjen vähennys vaatii radikaaleja toimia

Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöistä yli puolet tulee turvemailta. PTT:n tutkimuksen mukaan päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan onnistu ilman selkeitä toimenpiteitä. Esimerkiksi uusien turvemaapeltojen raivaamisen voisi kieltää ja nurmen osuutta turvepeltojen viljelyssä nostaa. Lisäksi tarvitaan poliittisia päätöksiä turvemaiden päästöjen vähentämistavoitteesta. 

Tutkimuksen rahoitti Keskitien tukisäätiö, ja tulokset on julkaistu PTT Policy Briefinä ja sitä täydentävänä kalvopakettina. Ne ovat luettavissa tästä: