Policy brief 1/2020: Uudet sääpohjaiset tietotuotteet auttavat metsäsektoria hallitsemaan ilmastoriskejä

Policy brief 1/2020: Uudet sääpohjaiset tietotuotteet auttavat metsäsektoria hallitsemaan ilmastoriskejä

Ilmastonmuutos lisää sää- ja ilmastoriskejä myös Suomessa. Riskien hallintaa ja niihin sopeutumista edistetään käynnissä olevassa Säätyö-tutkimushankkeessa. Monen tutkimuslaitoksen yhteisessä hankkeessa kehitetään uusia sää- ja ilmastoaineistoja ja -ennusteita sekä edistetään niiden käyttöä metsäbiotaloudessa.

PTT on hankkeessa kartoittanut näiden aineistojen pohjalta kehitettävien tietotuotteiden hyötyjä, käyttöönoton edellytyksiä ja kehittämismahdollisuuksia. Kartoitus tehtiin potentiaalisten käyttäjien teemahaastatteluin.
Tämä policy brief esittää haastatteluiden keskeisimmät tulokset.

Lue koko policy brief allaolevasta linkistä tai klikkaa kuvaa!