100. Piensahateollisuuden markkinoinnin kehit-tämismahdollisuudet

Tuula Leikas – Jussi Uusivuori. 1992. PIENSAHATEOLLISUUDEN MARKKINOINNIN KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET. Raportteja ja artikkeleita 100. ISBN 951-8950-09-1, ISSN 0357-7384. Kotimaisen rakennusteollisuuden lama on iskenyt erityisesti piensahojen toimintaedellytyksiin Suomessa 1990-luvun alussa. Piensahojen vientitoiminta on ollut toisetaiseksi lähes olematonta. Joitakin toimintojaan yhdistelemällä piensahat pystyisivät kuitenkin harjoittamaan myös vientimarkkinointia ja luomaan näin vaihtoehtoisia myyntiväyliä kotimaan markkinoille. Tässäa esitellään projektia, jonka tarkoituksena on nimenomaan hyödyntää piensahayrittäjien toimintaetuja. Projektia on toteutettu yhteistyössä Sahayrittäjät ry:n ja Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen toimesta.