4. Perusrakentamisoikeudesta erityisesti lievealueilla

Aulikki Kiviranta. PERUSRAKENTAMISOIKEUDESTA ERITYISESTI LIEVEALUEILLA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 4. Espoo 1985. ISBN 951-9083-45-6, ISSN 0357-5055. Julkaisu on saatvilla PTT:sta, puh. (09) 348 8844, s-posti ptt (at) ptt.fi.