92. Perushyödykemarkkinat ja Suomen perushyödykepolitiikka uudessa tilanteessa – Esitutkimus

Kalle Laaksonen. 1990. PERUSHYÖDYKEMARKKINAT JA SUOMEN PERUSHYÖDYKEPOLITIIKKA UUDESSA TILANTEESSA – ESITUTKIMUS. Raportteja ja artikkeleita 92. ISBN 951-8950-00-8, ISSN 0357-7384. Perushyödykemarkkinoiden tilanne on voimakkaasti muuttunut kuluneiden 15-20 vuoden aikana. Harjoitettu perushyödykepolitiikka on vastaavasti joutunut sopeutumaan markkinoilla ilmenneisiin muutoksiin. Tässä selvityksessä, joka on luonteeltaan esitutkimus, tarkastellaan perushyödykemarkkinoiden ja perushyödykepolitiikan muutosta sekä analysoidaan alustavasti taloudellisia lähtökohtia, joita Suomen harjoittamalla politiikalla on ollut ja on nyt uudessa tilanteessa.