65. Perikuntien ja yhtymien omistamien maatilojen lukumäärän ja rakenteen kehitys

Seppo Honkanen. 1988. PERIKUNTIEN JA YHTYMIEN OMISTAMIEN MAATILOJEN LUKUMÄÄRÄN JA RAKENTEEN KEHITYS. Raportteja ja artikkeleita 65. ISBN 951-9083-73-1, ISSN 0357-7384. Tässä tutkimusraportissa tarkastellaan perikuntien ja perheyhtymien omistamien maatilojen lukumäärän ja rakenteen muutoksia 1950-luvun lopulta lähtien.