78. Perikunta- ja yhtymämuotoisten maatilojen taloudellinen asema

Ilpo Survo, Heikki Isosaari. 1988. PERIKUNTA- JA YHTYMÄMUOTOISTEN MAATILOJEN TALOUDELLINEN ASEMA. Raportteja ja artikkeleita 78. ISBN 951-9083-86-3, ISSN 0357-7384. Tutkimus kuuluu perikuntien maatilataloutta selvittäneeseen tutkimuskokonaisuuteen, johon ovat PTT:n lisäksi osallistuivat Pellervo-Seuran Markkinatutkimuslaitos ja Maatalousyrittäjäin eläkelaitos. Tutkimusaineistona käytettiin vuoden 1985 maatilatalouden yritys- ja tulotilaston sisältämiä perikuntien ja yhtymien maatilatalouden verotietoja.