109. Pellon vuokraaminen ja vuokrahinnat

Matti Ylätalo – Perttu Pyykkönen. 1992. PELLON VUOKRAAMINEN JA VUOKRAHINNAT. Raportteja ja artikkeleita 109. ISBN 951-8950-21-0, ISSN 0357-7384. Tutkimuksessa selvitettiin pellon vuokrauksen viimeaikainen kehitys maassamme ja vuokrahintojen taso. Lisäksi analysoitiin niitä tekijöitä, jotka edistävät tai jarruttavat pellon vuokrauksen yleistymistä. Tutkimusta varten haastateltiin noin 1100 yli 5 hehtaarin viljelijää loka-marraskuussa vuonna 1991.