79. Pääomaverotus ja pääomamarkkinoiden kehitys

Olavi Rantala. 1989. PÄÄOMAVEROTUS JA PÄÄOMAMARKKINOIDEN KEHITYS. Raportteja ja artikkeleita 79. ISBN 951-8950-87-1, ISSN 0357-7384. Pääomaverotus liittyy ymmärrettävästi monin tavoin pääomamarkkinoiden kehitykseen. Tässä selvityksessä, joka on osa PTT:ssa käynnissä olevasta rahoitusmarkkinoiden rakennemuutosta kartoittavasta tutkimusprojektista, pyritään arvioimaan verouudistuksen vaikutuksia pääomamarkkinoiden toimintaedellytyksiin. Selvityksen aihepiiri on tarkoituksessisesti rajattu sellaisiin pääomaverotuksen osa-alueisiin, joilla on katsottu olevan tässä suhteessa eniten merkitystä.