15. Osuustoiminnalliset yritykset EU:n kilpailuoikeudessa

Marjut Hannonen. 1996. OSUUSTOIMINNALLISET YRITYKSET EY:N KILPAILUOIKEUDESSA. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja N:o 15. Espoo 1996. ISBN 951-8950-52-0, ISSN 0357-5055. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää perustuotantoa lähellä olevien osuustoiminnallisten yritysten kilpailupoliittista asemaa EU:ssa. 

Marjut Hannonen. 1996. CO-OPERATIVE FIRMS IN THE COMPETITION LEGISLATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY. Pellervo Economic Research Institute Publications No. 15. Espoo 1996. ISBN 951-8950-52-0, ISSN 0357-5055 (in Finnish). The study examines the status of co-operative firms, especially agricultural producer co-operatives, in the competition legislation of the European Community.