116. On regional specialization of high- and low-tech industries

Janne Huovari – Eero Lehto. 2009. ON REGIONAL SPECIALIZATION OF HIGH- AND LOW-TECH INDUSTRIES. Pellervo Economic Research Institute Working Papers No. 116. p 23. ISBN 978-952-224-21-7 (NID), ISBN 978-952-224-224 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

ABSTRACT: Industries have varying abilities to benefit from externalities associated with geographical concentration, and are also likely to suffer in different degrees from crowding costs. This makes industries differ in their concentration process. We hypothesize that firms with low education levels (low tech) tend to be concentrated in areas with low urban costs and small populations, and firms with high education levels (high tech) to be concentrated in areas with high urban costs and large populations. This is shown to be true with Finnish regional-industry data.

Keywords: Specialization, agglomeration, regional economy  
 
Janne Huovari – Eero Lehto. 2009. ON REGIONAL SPECIALIZATION OF HIGH- AND LOW-TECH INDUSTRIES. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro 116. 23 s. ISBN 978-952-224-21-7 (NID), ISBN 978-952-224-22-4 (PDF), ISSN 1455-4623 (NID), ISSN 1796-4784 (PDF)

TIIVISTELMÄ: Toimialat hyötyvät eri tavalla tuotannon alueellisesti keskittymisestä. Samoin keskittymisen kustannukset tuntuvat eri tavalla eri toimialoilla. Tästä syystä toimialojen keskittymisen voimakkuudessa ja rakenteessa on eroja. Tutkimuksen hypoteesina on, että matalan koulutustason (matalan teknologian) toimialat keskittyvät suhteellisen pienille alueille, joissa keskittymisestä johtuvat kustannukset ovat pieniä. Vastaavasti korkean koulutustason (korkean teknologian) toimialat keskittyvät väkirikkaille alueille, joissa keskittymisen kustannukset ovat korkeita. Tutkimuksen mukaan tämä näyttäisi pitävät paikkaansa suomalaisen alue-toimiala-tietojen perusteella.

Avainsanat: Erikoistuminen, keskittyminen, aluetalous