160. Oikeusturva maankäytön rajoituksissa

JUNNILA. Jaana. 1999 OIKEUSTURVA MAANKÄYTÖN RAJOITUKSISSA Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 160. 236 s. ISBN 951-8950-88-1, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä:Tutkimuksessa tarkastellaan maankäytön rajoitusten oikeusturvaa. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva tarjotusta oikeusturvajärjestelmästä. Lisäksi tutkimuksessa analysoidaan joitakin hallintomenettelyyn liittyvien oikeusturvan osatekijöitä (oikeusturvakeinoja) perusteellisemmin. Pyrkimyksenä on tällöin tuoda esille oikeusturvakeinolle asetetut tavoitteet, oikeusturvakeinon käytännön toteuttamistavat ja ne mahdolliset epäkohdat, joita tiettyjen oikeusturvakeinojen yhteydessä käytännössä esiintyy. Tutkimuksessa pohditaan myös eräitä hallinnon ja yksityisten välisiä tilanteita, joissa oikeusturva saattaa olla aukollista ja joissa oikeusturvan tehostaminen olisi tämän vuoksi tarpeellista.

Avainsanat: Oikeusturva, oikeussuoja, hallintomenettely, kuuleminen, käytönrajoitus, maankäyttö, kiinteistönomistaja, maanomistaja

Junnila, Jaana. 1998. The legal security within the land use restrictions. Pellervo Economic Research Institute Reports No. 160, 236 s (Pellervo Economic Research Institute PTT, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki) ISBN 951-8950-88-1, ISSN 1456-3215.

Abstract: This report is a study of the legal security within the land use restrictions in Finland. The aim of this study is to provide a general picture of the existing system of legal security. In addition, some means of legal security are an object of a more thorough examination. The scope and objectives of these different means are brought up. The functioning of the legal security can be unsatisfactory in actual practice. Some of the defects of an unsatisfactory practice are also examined. Furthermore, some cases concerning the need to improve the system, where there exists a gap in the legal security, are analysed.

Key words: legal security, legal protection, administrative procedure, right to be heard, land use restriction, landowner, real-estate owner