99. Northwest Russia: Development of the woodworking industry and opportunities as a potential market area for Finland

FLINK, Allan – JÄRVINEN, Erno – TOIVONEN, Ritva. 2007. NORTHWEST RUSSIA: DEVELOPMENT OF THE WOODWORKING INDUSTRY AND    OPPORTUNITIES AS A POTENTIAL MARKET AREA FOR FINLAND.      Pellervo Economic Research Institute Working Papers No.99. p. 62. ISBN 978-952-559462-1 (PAP), ISBN 978-952-5594-63-8 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF)

ABSTRACT: This study examines the export possibilities of the Finnish woodworking industry in Northwest Russia. In addition, among other issues, the development of Northwest Russia’s economy and woodworking industry, the potential for market development and obstacles to market entry are examined. The study is based on statistics, literature and   interviews of Finnish experts both in industry and in expert organisations. Northwest Russia is a very lucrative market area for the Finnish woodworking industry due to its proximity and     economic growth. However, the buildings, which were mainly constructed during the Soviet era, have huge repair and maintenance needs. Similarly, due to the growth of the population in the biggest cities (e.g. in St. Petersburg), there is an increasing demand for new dwellings. Growth of the economy and increasing prosperity set higher requirements for construction and also for the use of wood products. Northwest Russia’s own woodworking industry is also     improving and hence a significant competitor for foreign companies exporting wood products to Northwest Russia. According to the expert interviews, there is large growth potential in markets for further processed wood products such as joinery products. In commodities (e.g. sawn timber and wood-based panels), Northwest Russia’s own production is very competitive. The main strengths of Northwest Russia as a market area for the Finnish woodworking industry are  related to the growth of the economy, the large market size and high quality of Finnish wood products. The main weaknesses, however, are related to fierce competition in the wood product markets, the lack of market information and the bureaucracy of Russian society.

Key words: Northwest Russia, woodworking industry, Finland, export possibilities 
 
FLINK, Allan – JÄRVINEN, Erno – TOIVONEN, Ritva. 2007. LUOTEISVENÄJÄN PUUTUOTETEOLLISUUDEN KEHITYS JA MAHDOLLISUUDET POTENTIAALISENA MARKKINA-ALUEENA SUOMELLE. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita nro. 99. 62 s. ISBN 978-952-5594-62-1 (PAP), ISBN 978952-5594-63-8 (PDF), ISSN 1455-4623 (PAP), ISSN 1796-4784 (PDF).

TIIVISTELMÄ:. Selvityksessä tarkastellaan suomalaisen puutuoteteollisuuden vientimahdollisuuksia Luoteis-Venäjälle. Lisäksi tarkastellaan muun muassa alueen talouden ja puutuoteteollisuuden kehitysnäkymiä, millä puutuotteilla on parhaat menestymisen mahdollisuudet ja mitkä ovat suurimmat ongelmat markkinoille pääsyssä. Tutkimuksen aineistona käytetään tilastoja, kirjallisuutta ja suomalaisten, teollisuudessa ja tutkimusorganisaatioissa toimivien asiantuntijoiden haastatteluja. Luoteis-Venäjä on suomalaiselle puutuoteteollisuudelle houkutteleva markkina-alue läheisyytensä ja nopean talouskasvun vuoksi. Valtaosin neuvostoajalta peräisin olevissa rakennuksissa on suuria peruskorjaustarpeita, myös uudisrakentamisen odotetaan olevan vilkasta, kun väestö keskittyy suurimpiin kaupunkeihin. Talouskasvu ja varallisuuden lisääntyminen asettavat rakentamiselle ja sitä kautta myös puutuotteiden käytölle korkeampia laatuvaatimuksia. Luoteis-Venäjän oma puutuoteteollisuus on kehittymässä ja merkittävä kilpailija puutuotteita alueelle vieville suomalaisyrityksille. Merkittävimmät puutuotteiden kasvumahdollisuudet asiantuntijahaastatteluiden perusteella ovat pitkälle jalostetuissa puutuotteissa kuten puusepäntuotteissa. Perustuotteissa kuten sahatavarassa ja puulevyissä Luoteis-Venäjän omaa tuotantoa pidetään kilpailukykyisenä. Asiantuntijahaastatteluiden perusteella Luoteis-Venäjän alueen merkittävimmät vahvuudet suomalaisten puutuotteita vievien yritysten näkökulmasta liittyvät nopeaan talouskasvuun ja markkinoiden suureen kokoon sekä suomalaisten puutuotteiden korkeaan laatuun. Suurimpia ongelmia viennin kannalta sen sijaan ovat kova kilpailu puutuotemarkkinoilla, markkinatiedon puute ja Venäjän markkinoilla toimimiseen liittyvä byrokraattisuus.

Avainsanat: Luoteis-Venäjä, puutuoteteollisuus, Suomi, vientimahdollisuudet