10. Naisen asema maataloudessa – tutkimusprojekti, Osaraportti I: Maataloudessa toimivan naisen sosiaalivakuutusturva

Annamari Savela. NAISEN ASEMA MAATALOUDESSA – TUTKIMUSPROJEKTI, OSARAPORTTI I, MAATALOUDESSA TOIMIVAN NAISEN SOSIAALIVAKUUTUSTURVA. Raportteja ja artikkeleita 10. ISBN 051-9083-10-3, ISSN 0357-7384. Pellervon taloudellisessa tutkimuslaitoksessa on Valtioneuvoston kanslian Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan aloitteesta käynnistetty tutkimusprojekti, joka selvittää maataloudessa toimivan naisen asemaa työn ja toimeentulon, sosiaaliturvan, koulutuksenja osallistumisen kannalta. Käsillä oleva osaraportti on alustava selvitys maataloudessa toimivan naisen sosiaaliturvasta. Raportin tavoitteena on kartoittaa maataloudessa toimivan naisen sosiaalivakuutusturva lainsäädäntöön perustuen. Tavoitteena on lisäksi verrata emäntien sosiaalivakuutusturvaa isäntien ja muissa ammateissa toimivien naisten sosiaalivakuutusturvaan sekä osoittaa emäntien sosiaalivakuutuksen suurimmat epäkohdat.