227. Monia hyötyjä metsistä – Ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen

Matleena Kniivilä – Paula Horne – Marjatta Hytönen – Jukka-Pekka Jäppinen – Arto Naskali – Eeva Primmer – Janne Rinne. 2011. MONIA HYÖTYJÄ METSISTÄ – EKOSYSTEEMIPALVELUIDEN YHTEISTUOTANTO JA TUOTTEISTAMINEN. PTT raportteja 227. 66 s.ISBN 978-952-224-069-9 (NID), ISBN 978-952-224-070-0 (PDF), ISSN 1456-3215 (NID), ISSN 1796-4776 (PDF)

Tiivistelmä: Metsät tarjoavat ihmisille ekosysteemipalveluita, joista monet ovat välttämättömiä ja korvaamattomia. Ekosysteemipalvelujen merkityksen ja arvon määrittäminen on haastavaa, sillä vain osalla hyödyistä on markkinoilla määräytyvä hinta. Hyötyjen aliarvioiminen hintojen puuttuessa voi johtaa ekosysteemipalveluiden rapautumiseen. Ekosysteemipalveluiden säilyminen voidaan turvata monenlaisilla keinoilla, joista yksi on niiden tuotteistaminen ja markkinoiden luominen. Tässä katsauksessa pyritään selventämään sitä millaisia ekosysteemipalveluita metsät tuottavat, mitä etua on metsänomistajien yhteistoiminnasta, miten ekosysteemipalveluiden tuotantoa ja yhteistuotantoa ohjataan ja ennen kaikkea miten ekosysteemipalveluita on Suomessa ja maailmalla tuotteistettu. Myös maailmalla käytössä olevien tuotteistamismallien soveltuvuutta Suomeen pohditaan. Katsauksen lopussa annetaan toimenpidesuosituksia tuotteistamisen edistämiseksi.

Avainsanat: metsät, ekosysteemipalvelut, markkinattomat hyödyt, tuotteistaminen, yhteistuotanto, yhteistoiminta

Matleena Kniivilä – Paula Horne – Marjatta Hytönen – Jukka-Pekka Jäppinen – Arto Naskali – Eeva Primmer – Janne Rinne. 2011. MULTIPLE BENEFITS FROM THE FORESTS: JOINT PRODUCTION AND MARKET CREATION FOR ECOSYSTEM SERVICES. PTT Reports 227. 66 p.

Abstract: Forests produce ecosystem services, many of which are essential and invaluable for the human-beings. As only a part of ecosystem services has a market-based price, it is difficult to assess and define the economic value of these benefits. Undervaluation of the benefits can lead to degradation of the ecosystem services. One of the policy instruments to safeguard the ecosystem services is to create markets for them. The main aims of this review are to introduce and clarify what kind of ecosystem services forests provide, what kind of benefits can be gained from forest owners co-operation, how production and joint production of ecosystem services are governed and, especially, what kind of markets are currently created for ecosystem services, both in Finland and elsewhere. Furthermore, the applicability to Finland of certain mechanisms used elsewhere is assessed. Finally, some recommendations for further actions are given.

Keywords: forests, ecosystem services, non-market benefits, market creation, joint production, landowners’ co-operation