101. Metsäverotuksen taso hakkuiden ja verotuksen tuottoperusteiden avulla arvioituna

Tapio Tilli. 1992. METSÄVEROTUKSEN TASO HAKKUIDEN JA VEROTUKSEN TUOTTOPERUSTEIDEN AVULLA ARVIOITUNA. Raportteja ja artikkeleita 101. ISBN 951-8950-10-5, ISSN 0357-7384. Tässä tutkimuksessa on tarkaseltu metsäverotusta puuston kasvusta johdetun verotettavan tuoton ja hakkuista johdetun todellisen tulon avulla. Tarkasteluajanjakso alkaa vuodesta 1982 ulottuen aina vuoteen 2000. Vertailu on tehty koko maan ja metsälautakuntatasolla.