91. Metsätalouden tuloverotus eräissä Euroopan maissa

Tuula Leikas. 1990. METSÄTALOUDEN TULOVEROTUS ERÄISSÄ EUROOPAN MAISSA. Raportteja ja artikkeleita 91. ISBN 951-8950-99-5, ISSN 0357-7384. Tutkimuksessa selvitetään Suomen metsäverotuksen lisäksi yksityiskohtaisesti Ruotsin, Norjan, Saksan, Itävallan ja Ranskan verotuskäytäntö sekä suppeammin Italian, Espanjan ja Portugalin metsäverotus. Tutkimuksessa oyritään myös vertailemaan metsäverotuksen tasoa selvityksessä mukana olevissa maissa vertailuun liittyvistä vaikeuksista huolimatta.