128. Metsätalouden kannattavuus ja rahaliike maatalouden kannattavuustutkimustiloilla vuosina 1966-1992

Simula, Anna-Leena. 1994. Metsätalouden kannattavuus ja rahaliikenne maatalouden kannattavuustutkimustiloilla vuosina 1966-1992. Raportteja ja artikkeleita 128. ISBN 951-8950-42-3, ISSB 0357-7384. Tässä tutkimuksessa mitataan metsätalouden kannattavuutta ja rahaliikettä vuosina 1966-1992 päätoimisten maanviljelijöiden hallinnassa olevilla perheviljelmillä sekä kartoitetaan tekijät, jotka keskeisimmin selittävät kannattavuusmuutoksia.