67. Metsätalouden ja -teollisuuden merkitys maaseudun elinvoimaisuudelle vuosina 1960-1984

Kauko Koljonen. 1988. METSÄTALOUDEN JA -TEOLLISUUDEN MERKITYS MAASEUDUN ELINVOIMAISUUDELLE VUOSINA 1960-1984. Raportteja ja artikkeleita 67. ISBN 951-9083-75-8, ISSN 0357-7384. Tämä tutkimus kuuluu laajaan Suomen Akatemian aloitteesta käynnistettyyn Maaseudun elinvoimaisuus -tutkimusohjelmaan. Vuosille 1986-1988 ajoittuva tutkimusohjelma on viiden tutkimuslaitoksen ja korkeakoulun monitieteinen yhteistutkimus, jossa yhdistyvät kansantaloudellinen, aluetieteellinen, yritystaloudellinen ja sosiologinen näkökulma maaseudun kehitykseen ja kehittämiseen.