199. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 vaikuttavuusarviointi – maatalousalan kilpailukyky

Arovuori, K., Karikallio, H., Kiviholma, S., Lehtosalo, H., Piipponen, J., Pyykkönen, S., Rannanpää, S. & Yrjölä, T.  2019. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 20142020 vaikuttavuusarviointi – maatalousalan kilpailukyky. PTT Työpapereita 199. 111 s. 
 
Tiivistelmä: Arvioinnissa analysoidaan Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014-2020 vaikutuksia maatalousalan kilpailukyvyn kehittymiseen. Ohjelman tavoitteena on, että maatalousalan kilpailukyky vahvistuu kokonaisuutena ohjelman hallinnollisen rakenteen mukaisten eri kohdealojen ja sekä niiden alla toteutettavien toimenpiteiden kautta. Arvioinnin tulosten perusteella maaseutuohjelman toimenpiteillä ei ole onnistuttu parantamaan maatilojen taloudellista suorituskykyä siinä määrin, että vaikutukset näkyisivät sektorin kokonaistasolla tarkasteltuna. Ohjelman kilpailukyvyn kehittämisen kannalta keskeisiä investointeja ja sukupolvenvaihdoksia on kuitenkin toteutettu hyvin etenkin vahvoilla maatalousvaltaisilla alueilla. Tämän perusteella voidaan arvioida, että ohjelman toimenpiteet vahvistavat maatalousalan kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Ohjelman kokonaisuuden pitää jatkossa ohjata maataloussektorin rakennemuutosta kokonaisvaltaisesti kohti kilpailukykyisempää sektoria.  
Asiasanat: maatalous, kilpailukyky, maaseutuohjelma, arviointi 
 
Arovuori, K., Karikallio, H., Kiviholma, S., Lehtosalo, H., Piipponen, J., Pyykkönen, S., Rannanpää, S. & Yrjölä, T. 2019. The impact evaluation of the Rural Development Program 2014-2020 for mainland Finland in terms of agricultural competitiveness. PTT Working Papers 199. 111 p. 
 
Abstract: In this evaluation, the impact of Rural Development Program 2014-2020 on competitiveness of the agricultural sector in Finland is assessed. The evaluation is based on the common evaluation guidelines of the European Commission and on the assumed impact mechanisms of the program. Based on the evaluation the competitiveness of the agricultural sector in Finland has not been improved at the aggregate level. During the program period, investments on production and entry of new farmers has developed according to objectives set. It can be argued, that due to the implementation of these measures the competitiveness of the agricultural sector is likely to improve in the long run. In the next program period, more emphasis need to be set on the overall structural development of the Finnish agricultural sector. 
 
Key words: agriculture, agricultural sector, competitiveness, rural development program, evaluation