151. Maidon Tuotantokustannukset taloustarkkailutiloilla

RANTALA, JUKKA. 1997. Maidon tuotantokustannukset taloustarkkailutiloilla. Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 151. ISBN 951-8950-70-9, ISSN 0357-7384.

Tiivistelmä: Tutkimuksessa tarkastellaan maidontuotannon tuotantokustannuksia tukialueittain. Perusaineistona ovat vuoden 1996 maidontuotannon taloustarkkailutilat. Tutkimuksessa käydään yksityiskohtaisesti läpi maidontuotannon keskeiset kustannuserät ja määritetään tuotantokustannus eri tukialueilla. Tutkimuksessa käytetään vertailuaineistoina viljelykasvien hintalaskelma-aineistoa (hila) sekä maidontuotannon tuloslaskelma-aineistoa (matu), joista saatavien tietojen perusteella lasketaan maidontuotannon rehukustannus. Vuonna 1996 maitokilon tuotantokustannus taloustarkkailutiloilla oli ilman maan korkoa keskimäärin 2,91 mk. Maidon tuotantokustannus kasvaa siirryttäessä eteläisiltä tukialueilla pohjoisen tukialueille. Eri tukialueiden välillä erot tutkimustilojen maitokilon tuotantokustannuksessa aiheutuvat lähinnä rehu- ja työkustannuksesta. Vertailuaineiston rehukustannus vastaa likimain taloustarkkailutilojen rehukustannusta A-C2/C2P-tukialueilla. C3-C4-tukialueilla vertailuaineistojen rehukustannus on suurempi kuin taloustarkkailutiloilla.

RANTALA, JUKKA. 1997. Costs of Dairy Production. Reports and Discussion Papers n:o 151, 78 s. (Pellervo Economic Research Institute, Eerikinkatu 28 A, 00180 Helsinki, Finland, ISBN 951-8950-70-9, ISSN 0357-7384)

Abstract: This study analyses the cost of dairy produktion in the different agricultural support areas. The main data set used in this study was obtained from the dairy survey farms for the year 1996. All the main cost items are analysed in detail and the cost levels are calculated for cach support area. Comparison data are also collected (Hila, the price data for various plants and Matu, the feed cost data for dairy farms). The results from this large farm data set is compared with the results of the dairy survey farms. The average cost of producing one kilogram of milk for the survey farms was 2,91 FIM. The milk produktion cost is higher in the northern support areas than in the southern support areas. The unit cost differences in milk produktion between support areas were mainly due to the variation of labour costs and feed costs. The comparison data show that feed costs were nearly as high as for the survey farms in the support areas A-C2/C2P. In the support areas C3-C4, comparison data display higher feed costs than the survey farms.

Key words: Dairy production, production costs, feed costs, unit costs.