171. Maidon tarjontaketju Suomessa

TALPILA, Sami-Jussi – KALLIO, Panu – MARTTILA, Juha 2000. MAIDON TARJONTAKETJU SUOMESSA Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen raportteja n:o 171, 74 s. ISBN 952-5299-23-6, ISSN 1456-3215.

Tiivistelmä: Tutkimus tarkastelee maidon tarjontaketjun rakennetta Suomessa. Erityistä huomiota kiinnitetään maidon tarjontaketjun eri toimijoiden välisiin vertikaalisen koordinaation muotoihin. Maidontuottajien ja heille tuotantopanoksia toimittavien sektoreiden välinen koordinaatio jää yleisesti käteismarkkinoiden tasolle. Maidon hankintaosuuskuntien ja maidontuottajien välinen koordinaatio on taas pitkälle ohjattua. Ohjauksen tärkein elementti on raakamaidon hinnoittelujärjestelmä. Maidon kausihinnoittelulla tasataan maidon tarjontaa. Laatuhinnoittelu kannustaa maidon laadun nopeaan parantamiseen ongelmatilanteessa. Koostumushinnoittelulla asetetaan hinta maidon sisältämälle rasvalle ja valkuaiselle. Vaikka meijereillä on nykyään vapaus valita koostumushinnoittelunsa, käytäntö Suomessa on yhteneväinen. Ohjausjärjestelmä on selkeä mutta tuskin optimaalinen, sillä erilaisten meijereiden vaatimukset maidon koostumukselle poikkeavat toisistaan. Osuuskuntien ja maidon jalostuksen välinen koordinaatio vaihtelee, mutta suuri osa osuuskunnista on yhteistyössä niiden yhteisesti omistaman jalostusyrityksen kanssa. Maitoketjun väljin koordinaatiolenkki on kaupan ja meijeriteollisuuden välillä. Yhteistyölle on kuitenkin hyvät edellytykset. Uusi teknologia mahdollistaa tiedon ja tavaroiden nopean siirron osapuolten välillä.

TALPILA, SAMI-JUSSI – KALLIO, PANU – MARTTILA, JUHA. 2000. MILK SUPPLY CHAIN IN FINLAND Pellervo Economic Research Institute Reports No 171, 74 p. ISBN 952-5299-23-6, ISSN 1456-3215.

Abstract: The report analyses the structure of the Finnish milk supply chain. In particular, the different forms of vertical coordination between the stages in the milk supply chain are studied. Between milk producers and input industries the type of vertical coordination is generally spot markets. The coordination between milk producers and collection cooperatives, however, is highly managed (high intensity of control). The most important factor in the relationship between cooperative and its member is the milk pricing system. Seasonal differences in prices smooth the milk supply. With the pricing of milk components, the dairy industry can emphasise the most important characteristics of milk. Although dairy companies have the freedom to choose their component pricing method, the practice in Finland is unified. The overall pricing system is clear but hardly optimal for dairy companies, since the dairy companies have different priorities regarding the components of milk. The pricing of milk quality is organised such that it encourages to an immediate attempt to improve milk quality when a problem occurs. Although the type of coordination between collection cooperatives and processing companies varies, a large number of cooperatives share the same processing company. The least controlled relationship in the milk supply chain is between dairy industry and retailers. There are, however, good preconditions for collaboration. New technology allows a better flow of information and commodities.