141. Maatalousyritysten kasvuprosessi. empiirinen tutkimus maatalouden rakennekehityksestä ja tilojen talouden kehityksestä

Pyykkönen, Perttu. 1996. Maatalousyrityksen kasvuprosessi – Empiirinen tutkimus maatalouden rakennekehityksestä ja tilojen talouden kehityksestä. Raportteja ja artikkeleita n:o 141. ISBN 951-8950-56-3, ISSN 0357-7384.

Tutkimuksen kirjallisuusosassa tarkastellaan maatilayrityksen kasvun motiiveja ja rajoituksia sekä erilaisia kasvustrategioita. Empiirisen osan aluksi arvioidaan maatalouden kokonaistilastojen avulla rakennekehityksen yleispiirteitä Suomen maataloudessa.