87. Maataloustuotteiden tuontisuojan muutokset maatalouden ongelmana

Kalle Laaksonen – Jyrki Niemi. 1990. MAATALOUSTUOTTEIDEN TUONTISUOJAN MUUTOKSET MAATALOUDEN ONGELMANA. Raportteja ja artikkeleita 87. ISBN 951-8950-95-2, ISSN 0357-7384. Kansainvälinen maataloustuotteiden kauppa ja kauppapolitiikka ovat historiansa suurimpien muutospaineiden kohteena. Meneillään olevissa GATT-kauppaneuvotteluissa radikaaleimmat maataloustuotteiden kauppaa koskevat vaatimukset lähtevät siitä, että kansainvälinen maataloustuotteiden kauppa tulisi kokonaan liberalisoida. Tässä selvityksessä pyritään problematisoimaan kysymystä siitä, mitä seurauksia tuontisuojan muutoksella olisi maatalouden eri tuotantosuuntien kilpailutilanteeseen.