125. Maatalouden rakennekehitys ja investointitarve vuoteen 2020

Perttu Pyykkönen – Heikki Lehtonen – Anu Koivisto. 2010. MAATALOUDEN RAKENNEKEHITYS JA INVESTOINTITARVE VUOTEEN 2020. PTT työpapereita. 125. 24 s. ISBN 978-952-224-061-3 (pdf). ISSN 1796-4784 (pdf).

Tiivistelmä: Tässä PTT:n ja MTT:n yhteisessä selvityksessä ennustettiin maa- ja puutarhatalouden rakennekehitys ja investointitarve vuoteen 2020. Suomen maatilojen määrä putoaa noin 45 000 vuoteen 2020 mennessä. Voimakkainta rakennekehitys ja tilamäärän tippuminen on kotieläintuotannossa. Jos Suomessa halutaan säilyttää suunnilleen nykyisen tasoinen tuotanto, vaatii se huomattavia investointeja maatalouteen. Selvityksessä arvioitu vuotuinen investointitarve maa- ja puutarhatalouden rakentamiseen on lähes 400 milj. € ja lisäksi tarvitaan rahoitusta sukupolvenvaihdoksiin, lisämaan hankintaan ja koneisiin. Yksittäisten investointien koko kasvaa kuitenkin selvästi. Investointituen merkitys investointien rahoituksessa ja maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden ylläpitämisessä on keskeinen. Ilman tukea suuri osa investoinneista olisi jäänyt tekemättä, ja maataloustuotannon taso olisi todennäköisesti jo nyt olennaisesti alhaisempi. Maitotiloja Suomessa ennustetaan olevan vuonna 2020 noin 5 000, jos tuotanto säilyy nykytasolla. Sikatilojen määrä painuu alle tuhanteen ja naudanlihantuotantoon erikoistuneiden tilojen määrä alle kahteen tuhanteen. Tämä tarkoittaa sitä, että kotieläintilojen määrä suunnilleen puolittuu nykyisestä. Myös kasvinviljelytilojen määrä vähenee noin neljänneksen. Puutarhatuotannossa yritysmäärän vähenemistahti on samaa luokkaa kuin kotieläintaloudessa.

Asiasanat: Investoinnit, rakennekehitys, investointituki. 
 
Perttu Pyykkönen – Heikki Lehtonen – Anu Koivisto. 2010. Structural change and investments in Finnish agriculture 2010-2020. PTT työpapereita. 125. pp 24. ISBN 978-952-224-061-3 (pdf), ISSN 1796-4784 (pdf).

Abstract: The purpose of the study was to forecast the structural change and the investments in Finnish agriculture in 2010-2020. The number of farms was estimated to drop to 45 000 in 2020 compared to 62 000 in 2010. The number of livestock farms approximately halves from 2010 number. This rapid change also needs investments in order to maintain the production capacity. The total annual investment need in agricultural and horticultural buildings was estimated to be almost 400 mill. €. In addition to this, generation changes, land purchases, and machinery need to be financed. Even though the number of investing farms is decreasing the average size of investments is tremendously increasing. This, together with the need to improve competitiveness of Finnish farms, emphasis the need to support farmers’ investments also in the future.

Key words: Investment, structural change, investment support.